I would like a real practice No

By marking Yes you confirm your interest in gaining experience and practice on-site at this company. Answer the questions carefully and a company representative will contact you.

72.5% of young people receive offers after confirmation
8 565 young people have already got a practice or a job in this way

4

1. PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS

  • Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot mērniecības tehniķi, kurš veic dokumentu izpēti mērniecības darbu vajadzībām, piedalās teritorijas un būvju uzmērīšanas darbos apvidū, veic mērījumu datu apstrādi un uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu sertificētas personas uzraudzībā, saskaņo darbus ar noteiktajām institūcijām, piedalās būvju datu ieguvē un sniedz atbalstu zemes izmantošanas projektu izstrādē.