eLPA Projektu asistente Anita Īvāne
Kontaktpersona
eLPA Projektu asistente Anita Īvāne

 
 
« atpakaļ

Latvijas Pilsoniskā alianse, NVO

Apraksts
Organizācijas apraksts
17703_1
Darbības mērķis
Stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai.
Biedru skaits
101 - 200

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) ir 2005.gada janvārī reģistrēta neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija - biedrība. eLPA darbojas kā NVO platforma - dažādu jomu organizāciju oficiāli reģistrēts sadarbības tīkls. eLPA ar LR Finanšu Ministrijas 30.06.2005. lēmumu Nr. 270 piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem ļauj saņemt nodokļu atlaides.

eLPA aktīvi darbojas kā NVO sektora interešu pārstāvis, sekojot līdzi lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldē, piedaloties valsts sekretāru sanāksmēs un dažādās darba grupās, kā arī aicinot Latvijas NVO aktīvi līdzdarboties un aizstāvēt savas intereses.

eLPA šobrīd apvieno 120 biedrus - NVO sektorā aktīvas juridiskas organizācijas un privātpersonas. Juridiskās personas ir platformas (19.5%), nacionāla (26.8%), reģionāla (15.9%), vietēja (37.8%) līmeņa biedrības un nodibinājumi, kas apvieno vairāk kā 27 723 sabiedriski aktīvus cilvēkus!

Starptautiskajā līmenī eLPA ir Globālās pilsoniskās līdzdalības tīkla organizācijas CIVICUS biedrs un iesaistās starptautiskos projektos, sadarbojas ar dažādu jomu nevalstiskajām organizācijām, to pārstāvniecībām citās Eiropas valstīs.

Projekti
Projekti

Biedrība 'Latvijas Pilsoniskā alianse' (eLPA) īsteno projektus dažādās jomās, lai uzlabotu Latvijas biedrību un nodibinājumu darba vides kvalitāti. Plašāku informāciju par eLPA darbību, realizētajiem un aktualajiem projektiem uzzināsi Latvijas nevalstisko organizāciju (NVO) vortālā http://www.nvo.lv

Iesaistīšanās
Iesaistīšanās organizācijā

Biedrība eLPA Tev piedāvā iespēju sevi pierādīt kā aktīvu BRĪVPRĀTĪGO (piemēram, asistents, PR speciālists, konsultants u.tml.)! Ja esi ieinteresēts, tad sazinies ar mums rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv

Brīvprātīgais darbs - bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic fiziska persona, nestājoties ar biedrību darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz biedrības statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu. Tā ir laika, zināšanu un prasmju ziedošana sabiedrības labā, par to nesaņemot atalgojumu, bet iespēju gūt jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi (to norādot arī CV) un emocijas, kā arī radīt sev plašāku pasaules redzējumu.

Vairāk uzzināsi šeit: http://www.nvo.lv/elpa.php?lang=lv&i d=130