« atpakaļ

Rigas Purvciema vidusskola

Apraksts
Apraksts
10961_1

Rīgas Purvciema vidusskola dibināta 1988. gada 1.septembrī. No tā laika skola darbojusies nepārtraukti, mainījies tikai nosaukums:

1988. –1991. g. skola saucās Rīgas 24. vidusskola, 1991. - 2001. g. - Rīgas Purvciema ģimnāzija.

1989. gadā skolā sākās priekšmetu padziļināta mācīšana atbilstoši pārmaiņu laikmeta sabiedrības pasūtījumam: tika izveidotas humanitārā, estētiskā, matemātiskā novirziena klases gan pamatskolā, gan vidusskolā. Kā rezultāts - vidusskolas audzēkņu godalgotās vietas rajona, pilsētas un valsts olimpiādēs, konkursos, liels vecāku un skolēnu atbalsts padziļinātajai priekšmetu mācīšanai, līdztekus saglabājot vispārizglītojošā mācību plāna kodolu.

Skolā tolaik izveidojās saliedēts domubiedru kolektīvs, kuram pa spēkam bija dažādu uzdevumu risināšana gan mācību, gan ārpusklases darbā. Sasniegtais mācību un audzināšanas darba līmenis padziļinātās priekšmetu mācīšanas jomā loģiski īstenojās 1991. gada 1. septembrī jaunajā skolas nosaukumā: Rīgas Purvciema ģimnāzija. 10 gadu laikā ģimnāzijā tika īstenots progresīvas mācību programmu veidošanas un realizēšanas princips: padziļināta priekšmetu mācīšana no 1. līdz 12. klasei. Saglabājās trīs pamatnovirzieni: humanitārais (ar padziļinātu svešvalodu apguvi), matemātiskais (ar padziļinātu matemātikas un datorzinību apguvi) un estētiskais (ar padziļinātu mūzikas, horeogrāfijas un mākslas apguvi). Liela uzmanība tika veltīta valsts valodas apguvei visu novirzienu klasēs. Izvērsās sadarbība ar Latvijas augstskolām. 1992. gadā parakstīti sadarbības līgumi ar Rīgas Aviācijas universitāti, Latvijas Universitāti. Stundas dažādu novirzienu priekšmetos vadīja augstskolu mācībspēki, un labākie Purvciema ģimnāzijas absolventi turpināja mācības RAU 1.-2.kursā izvēlētajā specialitātē. 1994. gadā Rīgas Purvciema ģimnāzijai tika piešķirts skolas ar padziļinātu svešvalodu mācīšanu statuss (LR IZM rīkojums Nr.554.). Novirziena klašu mācību plānā tika iekļauti speciālie priekšmeti, tādi kā literatūra angļu valodā, biznesa angļu valoda, 2. svešvaloda (vācu, franču, spāņu), fakultatīvie kursi Lielbritānijas un ASV vēsturē u.c. Izstrādāti un apstiprināti vidējās izglītības standarti “Literatūra angļu valodā”, “Biznesa angļu valoda”. Sakarā ar jaunā LR Izglītības likuma stāšanos spēkā, ar 2001. gada 1.septembri ģimnāziju pārdēvēja par vidusskolu. 

Atsauksmes
Profile-photo
Margarita Ivanova
Godigi sakot,macities nav viegli,bet ir iespeja macities anglju biznesu,anglju literaturu,politiku.Var iet uz dejam,volejbolu musu skola.Majas darbu pildishana ir obligata,jo par to liek atzimes.Ja nesanak kads priekshmets,tev ir iespeja parunat ar skolotaju un vinsh tev noteikti palidzes.Ieteiktu tiem,kuri macas zinashanu delj.