« atpakaļ

Rīgas Doma kora skola

Apraksts
Apraksts

 www.rdks.lv    Nāc un mācies!

Rīgas Doma kora skola uzsākusi darbību 1994.gada 12.jūlijā ar Ministru kabineta lēmuma parakstu par Rīgas Doma kora skolas dibināšanu.
Valsts finansējums Rīgas Doma kora skolai nodrošina licencētu programmu īstenošanu:

* Pamatskolas izglītība-21011111 vienlaicīgi ar
* Profesionālās ievirzes izglītības programmu Vokālā mūzika, Kora klase -20V21206.
* Vidējās profesionālās izglītības programma Kora diriģēšana (izglītības programmas kods -3321205) - specialitātē kora dziedātājs, kormeistars;
* Vidējās profesionālās izglītības programma Vokālā mūzika - akadēmiskā dziedāšana (k.3321206) - specialitātē kora dziedātājs;
* Vidējās profesionālās izglītības programma Džeza mūzika (k.3321209) - specialitātē džeza mūziķis.

Ir iespēja papildināt zināšanas un izkopt talantu Profesionālās papildizglītības programmā Mūsdienu ritma mūzika vakara nodaļā (džeza mūziķis). Apmācības ilgums - 2 gadi.

Uzņemšana
Uzņemšana

 1. klasē uzņem bērnus (meitenes un zēnus), kuri līdz 2009. gada 31. decembrim būs sasnieguši 7 gadu vecumu.
Iestājpārbaudījumi:
muzikālo dotību (muzikālā dzirde, muzikālā atmiņa, ritma izjūta, uztvere) pārbaude divās kārtās.

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.klasē noteiktie iestājpārbaudījumi:
- solfedžo (mutiskā pārbaude, rakstisks diktāts, muzikālās dzirdes analīze),
- dziedāšana (divas dziesmas bez pavadījuma),
- klavieres (divu apgūtu skaņdarbu programma).

Uzņemšanas iestājpārbaudījumi uz vidusskolas klasēm programmās-
Kora diriģēšana;
Akadēmiskā dziedāšana:

  • 2009.gada 15. jūnijā plkst.10.00 mūzikas teorijas priekšmeti (411.kl.);

  • 2009.gada 15. jūnijā plkst.12.00 pārrunas (motivācijas vēstule);
  • 2009.gada 16. jūnijā plkst.11.00 dziedāšana (607.kl.);     
  •  2009.gada 16. jūnijā plkst.12.00 klavieres (607.kl.)

Uzņemšanas iestājpārbaudījumi uz vidusskolas klasēm programmā; Džeza mūzika-

  • 2009.gada 15.jūnijā plkst. 10.00 mūzikas teorijas priekšmeti (602.kl.);
  • 2009.gada 15.jūnijā plkst. 12.00 pārrunas(motivācijas vēstule);
  • 2009.gada 16.jūnijā plkst. 12.00 klavieres (607.kl.);            &nbs p;   
  • 2009.gada 16.jūnijā plkst. 15.00 specialitāte (kora zāle)

Konsultācijas notiek sestdienās
9.maijā, 23.maijā, 30.maijā, 6.jūnijā, no plkst. 11.00 - 14.00

Papilduzņemšana - 2009.gada 25. augustā

 Vairāk informācijas www.rdks.lv

Sagatavošanas kursi
Sagatavošanas kursi

Rīgas Doma kora skolas sagatavošanas klasē mācās zēni un meitenes vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem. Audzēkņi apgūst mūzikas mācību priekšmetus: ansambļa dziedāšanu un mūzikas mācību. Visām grupām mācības notiek pēcpusdienās divas reizes nedēļā.
Nodarbību mērķis ir veicināt audzēkņu vispusīgu harmonisku attīstību, sekmēt skolēnu emocionālo un intelektuālo attīstību, attīstīt radošās spējas, ievērojot katra personības īpatnības un vajadzības.
Audzēkņi gatavojas mācību turpināšanai 1.klasē un iestājpārbaudījumiem mūzikas skolā.

Vairāk informācijas www.rdks.lv

Sasniegumi
Sasniegumi

 Rīgas Doma kora skola ar savu izglītības programmu piedāvājumu un to kvalitatīvo īstenojumu ir ieņēmusi augstu vietu Latvijas skolu saimē. Skolas atpazīstamību sabiedrībā veicinājis fakts, ka, pamatojoties uz ISEC Valsts centralizēto eksāmenu rezultātiem, Rīgas Doma kora skola starp Rīgas skolām ierindota 1. vietā (skolu TOP 100 ar bērnu skaitu zem 600, laikraksts NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE - 2008.09.10.). Panākumu atslēga ir gan skolas iekšējās struktūras sakārtotībā, gan pārdomātā un mērķtiecīgā tālākattīstībā.
RDKS piedāvā izglītības modeli, nodrošinot audzēkņiem labu vispārējo izglītību pēc valsts pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības standarta un reizē izkopj viņu muzikālo talantu profesionālās ievirzes mūzikas programmā.

Vairāk informācijas www.rdks.lv